Sunday, March 16, 2014

Kathy Comments About The Bike Kathy Stole


Ít ra thì chúng ta nên có một sự trao đổi sòng phẳng
Anh cần 4.000.000 vnd
Tôi cần anh GỞ HẾT CÁC TOPIC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÊN TÔI XUỐNG
ĐẶT BIỆT LÀ CÁC TOPIC CÓ CHỮ "Kathy stole my bicycle"

Và từ nay về sau không bao giờ được nhắc tới tên tôi một lần nửa ở nơi công cộng.
Coi như chúng ta sau này không có dây dứt gì hết với nhau.

Mong anh hiểu cho
Tôi làm việc lao động vất vả để kiếm tiền J à
Tôi biết làm ra tiền
Thì tôi cũng biết cách xài tiền
Tôi chỉ muốn mình bỏ đúng số tiền ra mua được cái tôi cần một chính xác nhất!
Vậy thôi
Kathy Thao Duong
At least we should have a correspondence promptly you have 4,000,000 vnd I need LUCK OFF the TOPIC RELATED to MY NAME DOWN ESPECIALLY the TOPIC "Kathy stole my bicycle" And from now on never mentioned my name once half in public.
We later no end to anything with each other.

Hope you understand me do strenuous labor to make money J Oh I know make money Then I also know how to spend the money I just want to remove the correct amount of the purchase is the most accurate one I need!
That's it Kathy Thao Duong (Translated by Bing)
Like ·  · 

No comments:

Post a Comment