Tuesday, April 1, 2014

Speak English With Americans at the Leaf Pagoda.Nói tiếng Anh với một người Mỹ (JOEY ARNOLD) tại chùa Lá Gò Vấp. Liên hệ

.

LEAF PAGODA
Chùa Lá Gò Vấp
ChuaLaGoVap@yahoo.com
http://ChuaLaGoVap.org.vn/
Chùa Lá Gò Vấp
12/2E Quang Trung, Phường. 14
Quận Gò Vấp, TP.HCMC, Việt Nam
090-672-1705; A. Cường 090-242-7222

No comments:

Post a Comment