Tuesday, April 1, 2014

Nói tiếng Anh với một người Mỹ (JOEY ARNOLD) tại chùa Lá Gò Vấp. Liên hệ LEAF PAGODA
Nói tiếng Anh với một người Mỹ (JOEY ARNOLD) tại chùa Lá Gò Vấp. Liên hệ
LEAF PAGODA
Chùa Lá Gò Vấp
ChuaLaGoVap@yahoo.com
http://ChuaLaGoVap.org.vn/
12/2E Quang Trung, Phường. 14
Quận Gò Vấp, TP.HCMC, Việt Nam
090-672-1705; A. Cường 090-242-7222
Like · ·

No comments:

Post a Comment