Friday, May 23, 2014

Học tập nói tiếng Anh ở TP.HCM cho miễn phí: Tôi đến từ Mỹ. Liên hệ với trợ lý giảng dạy tiếng Việt của tôi .


Học tập nói tiếng Anh ở TP.HCM cho miễn phí: Tôi đến từ Mỹ. Liên hệ với trợ lý giảng dạy tiếng Việt của tôi
.

Q.4. Q.11: Tien Nguyen: Fellowship Youth Group
fyg.engclub@gmail.com: 090-312-4615
.
Q.Tân Bình: Dai Trinh: dyetrinh@gmail.com: 098-865-0437
Siu Nhưn Lùn: tramy0907@gmail.com: 090-553-3203
.
Q.Tân Phú: Saigoniz Cuisine: 6 - 8 PM Sundays
135 Nguyễn Quý Anh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM
Tiên Phạm: tien.phamnt@gmail.com: 090-665-6878
Bi Già: pnmtu13894@gmail.com: 096-688-2450
Belle Lùn: kllynx@yahoo.com skype: kllynx87

.
Q.Gò Vấp: Therock Nguyen: therock1151995@yahoo.com
099-563-8088: 0126-816-0556: 0120-759-7714
Q.1: Daniel Bui

.

Q.Thủ Đức: 2 - 5 PM Wednesdays, Thursdays: Café Phố Xưa
75D23 Đường Số 23, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, HCM
Vu Thanh: tryittogether52@gmail.com: 0165-624-4099
Nguyen Cuong: hutieumibo@gmail.com: 0168-805-1167
.
Contact Me
JoeyArnoldVN@gmail.com: Skype: JoeyArnoldVN
0163-364-2066: 099-619-5082
.
Practice speaking in English with me for free in HCM or online. Contact my Teaching Assistants (TAs). I teach English to people for free. You are not required to give me money (compensation). I can teach English to you for free. I teach privately, one to one. I teach groups. I teach children to adults of all levels & ages. I teach all over HCM. I also teach life skills, sports, web-design, how to make films, art, music, etc.....

.

I was born in the USA in the year 1985. I started teaching in Vietnam in 2012. I started making films in 1995. I was home-schooled. I attended 4 colleges. I am a jack of many trades. Contact me for more information.

.

I challenge people to be problem-solvers.
Think outside the box. Go after what is best in life.

No comments:

Post a Comment